สมาคมชาวจีนทั่วโลก
การสื่อสาร แบ่งปันแพลตฟอร์มสําหรับคนรักง่าย
描述
มีประสิทธิภาพในการรับพลังงาน
คลาสเรียน + คลาสถ่ายทอดสด ฝึกวัด วัฏจักร การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของระบบมากขึ้น สามารถเรียนแบบตัวต่อตัวได้!
描述
ท่านอาจารย์
สอนด้วยตัวเอง กรณีแชร์
描述
ปรับแต่งขนาด
หนึ่งพันหน้า ความต้องการแตกต่างกัน
描述
ให้คําปรึกษาระยะยาว
ผู้มีชื่อเสียง 1 ต่อ 1 ต่อ 1 ราคา 1/3 ต่อ 1 บริการ 2 เท่า
ข้อมูลสรุปของสมาคม
描述
ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2022 ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี., กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ก่อตั้งและริเริ่มโดย นายหยาง เดย์ เซียน ผู้ก่อตั้งด้านวัฒนธรรมอิเลคทรอนิคส์สัญชาติจีน ผู้เชี่ยวชาญด้านยียวียนทั่วโลก นักวิชาการ นักวิชาการ คนรักการสมัครเข้าร่วมก่อตั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร โดยมุ่งส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมด้านวาณิชธนาธิปไตย , สมาชิกสมาคมฯ มีภูมิหลังด้านการศึกษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งศาสตร์ ปรัชญา จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ วรรณคดี วรรณคดี ศิลปศาสตร์ วรรณคดี ศิลปศาสตร์ และนักวิชาการสาขาต่าง ๆ เช่น ยียวน ปรัชญา จิตวิทยา ศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ศิลปะ ฯลฯ สมาคมฯ ไม่เพียงให้ทฤษฎี คําแนะนํา และพิจารณาเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ง่ายแก่ชาวจีนทั่วโลกเท่านั้น แต่ยังให้บริการให้คําปรึกษาอย่างมืออาชีพแก่คนกลุ่มต่างๆ เพื่อช่วยเหลือทั้งบุคคลและธุรกิจได้จริง ปัจจุบันสมาคมกลายเป็นองค์กรที่สอนง่ายทั่วโลก แอคทีฟกิจกรรม สัมมนา และการบรรยายต่างๆ และได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ง่ายในประเทศจีนและประเทศยุโรปของตนหลายครั้ง นอกจากนี้ สมาคมยังเผยแพร่บทความและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอิทรอนิกบนเวบไซต์เป็นประจําด้วย โดยมุ่งหมายให้ชาวจีนทั่วโลกมีการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นและมืออาชีพมากขึ้น. . สมาคมฯ มีแนวคิดหลัก "สืบสานภูมิปัญญาคนโบราณ แบ่งปันผลงานสมัยใหม่" ที่มุ่งให้วัฒนธรรมอิสานก้าวเข้ามาอยู่ในชีวิตของผู้คน ให้คนรักการยียวิทยาจํานวนมาก มีคุณภาพ แม่นยํา เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น" นายณัฐพล กล่าว. .
描述
การแบ่งปันความรู้
วิดีโอไดนามิก
 • 尚未添加新闻!
 • mark 易经图4
  易经
 • mark 八卦.webp
  八卦
 • mark 易经图3.webp
 • 易经图6
  风水
 • down
  ชื่อแฟ้มที่ดาวน์โหลด 点击下载 简介:ข้อมูลสรุปสําหรับแฟ้มดาวน์โหลดนี้สามารถกรอก, แก้ไข, ในคําอธิบายการดาวน์โหลดของคุณสมบัติคลิกขวา ไอคอนทางด้านซ้ายก็สามารถปรับได้ตามคุณสมบัติการคลิกขวาเช่นกัน
 • down
  ชื่อแฟ้มที่ดาวน์โหลด 点击下载 简介:ข้อมูลสรุปสําหรับแฟ้มดาวน์โหลดนี้สามารถกรอก, แก้ไข, ในคําอธิบายการดาวน์โหลดของคุณสมบัติคลิกขวา ไอคอนทางด้านซ้ายก็สามารถปรับได้ตามคุณสมบัติการคลิกขวาเช่นกัน
 • down
  ชื่อแฟ้มที่ดาวน์โหลด 点击下载 简介:ข้อมูลสรุปสําหรับแฟ้มดาวน์โหลดนี้สามารถกรอก, แก้ไข, ในคําอธิบายการดาวน์โหลดของคุณสมบัติคลิกขวา ไอคอนทางด้านซ้ายก็สามารถปรับได้ตามคุณสมบัติการคลิกขวาเช่นกัน
 • down
  ชื่อแฟ้มที่ดาวน์โหลด 点击下载 简介:ข้อมูลสรุปสําหรับแฟ้มดาวน์โหลดนี้สามารถกรอก, แก้ไข, ในคําอธิบายการดาวน์โหลดของคุณสมบัติคลิกขวา ไอคอนทางด้านซ้ายก็สามารถปรับได้ตามคุณสมบัติการคลิกขวาเช่นกัน
联系方式:400-1234-0000
邮箱:adult english education@163.com
中国云南昆明
全球华人易经协会有限公司全球华人易学协会LCC欧洲华人易经研究会